Klachtenregeling | Wat kun jij doen als je een klacht hebt?

Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg

Klachtenregeling Praktijk Rozenhart

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. De website van de Rijksoverheid vermeld:

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deze wet versterkt dus jouw positie als cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J).

Ook Praktijk Rozenhart voldoet aan deze eisen en in deze klachtenregeling leg ik graag kort uit wat dit betekent.

Wat kan je doen als je een klacht hebt?

Het kan voorkomen dat jij een klacht hebt over de zorg die ik jou aanbied. Ik stel het op prijs als je deze klacht eerst met mij bespreekt. Zo kunnen we samen al kijken naar een goede oplossing. Komen we er samen niet uit? Dan heb je het recht op bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris welke ik jou gratis aanbied. Ook bijvoorbeeld jouw familie of een andere betrokkene kan hier gebruik van maken.

De klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen ons om te komen tot een oplossing van jouw klacht. De klachtenfunctionaris zal dan aangeven wat zijn/haar oordeel is over de klacht.

Wat als jouw klacht nog niet is opgelost?

Het kan voorkomen dat jij vindt dat de klacht niet naar behoren afgehandeld is. De klacht wordt dan ‘een geschil’. Ik ben verplicht aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Ook kan een eventuele schadevergoeding worden toegekend. Praktijk Rozenhart is aangesloten bij de geschilleninstantie van het NIBIG.

NIBIG-Geschilleninstantie

Voor het indienen van een klacht kan er contact opgenomen met de NIBIG-Geschilleninstantie. Zij zullen jou informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. De Wkkgz stelt wel dat diegene de de klacht indient wel eerst geprobeerd heeft dit rechtstreeks met Praktijk Rozenhart op te lossen.

Via onderstaande knop kan de klacht ingediend worden.

Praktijk Rozenhart - Logo

Praktijk Rozenhart

De praktijk voor holistische therapie en kindercoaching, Reiki behandelingen en cursussen, klankschalen en meditaties in de regio Veldhuizen, De Meern, Vleuten, Leidsche Rijn, Terwijde, Harmelen, Woerden, Maarssen, Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen.

Contact

Praktijk Rozenhart
Nirrewortel 1
3453 VP De Meern
KvK nr: 54863430
BTW nr: NL001736477B32
Tel: 06 - 52 68 28 11
E-Mail: info@praktijkrozenhart.nl

Alle rechten voorbehouden
© 2012 - 2024 Praktijk Rozenhart


Design by Brandshapers
Maak een afspraak   Schrijf je in