Dit is het privacy statement van Praktijk Rozenhart

Logo Praktijk Rozenhart
Adres:   Praktijk Rozenhart
    Nirrewortel 1
    3453 VP De Meern
KvK nr:   54863430
BTW nr:   NL001736477B32
Telefoon:   06 - 52 68 28 11
E-mail:   info@praktijkrozenhart.nl
Website:   www.praktijkrozenhart.nl

Privacy / Cookie verklaring

Lees hier wat ik doe om jouw privacy en jouw gegevens te beschermen. Ook willen we jou op de hoogte brengen hoe wij omgaan met reviews.

Praktijk Rozenhart, gevestigd aan Nirrewortel 1 3453 VP  De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Rozenhart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

Naam (Voornaam, initialen en achternaam)

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-nummer

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, ons contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Rozenhart verwerkt jouw persoonsgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar en personen ouder dan 16 jaar. Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar gelden als Bijzondere persoonsgegevens. De wet stelt hier strengere eisen aan:

 • Indien het kind dat onder behandeling jonger dan 12 jaar is, is toestemming van ouders / voogd nodig.

 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders / voogd en toestemming van het kind nodig.

 • Is het kind ouder dan 16 is het essentieel dat het met de ouders / voogd afgestemd wordt. Er is nu geen toestemming van ouders / voogd nodig.

Praktijk Rozenhart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een behandeling, coaching of cursus af te sluiten en uit te voeren

 • Wat houdt dit doel in?
  Als je een aanvraag bij ons gedaan hebt via het online contactformulier, e-mail of telefonisch, verwerken wij jouw gegevens om jouw aanvraag te beoordelen en te administreren.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer en overige informatie die je actief verstrekt bij de aanvraag.

 • Het opstellen van een behandelplan

 • Wat houdt dit doel in?
  In het behandelplan wordt beschreven hoe jij het beste geholpen kunt worden. Denk hierbij aan: Wat zijn je klachten, welke doelen wil je bereiken (korte en lange termijn), hoe wil je de doelen bereiken, wie doet wat, hoe vindt de behandeling plaats en hoe vaak, wat is de voortgang.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, gezondheid, gegevens over cliënten jonger dan 16 jaar, en overige gegevens die je actief verstrekt tijdens de behandeling, coaching of cursus.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Wat houdt dit doel in?
  Als er wijzigingen in de voorwaarden zijn die voor jou van toepassing zijn of bij het verplaatsen of annuleren van een afspraak willen we je hier telefonisch en/of per e-mail van op de hoogte kunnen stellen. Ook als er nadere vragen zijn, er een klachtenprocedure loopt of nieuwe toestemming nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij telefonisch of per e-mail contact met je kunnen opnemen.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die je actief verstrekt.

 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Wat houdt dit doel in?
  Zodra er wijzigingen zijn in het aanbod of de tarieven van opleidingen en / of behandelingen kan Praktijk Rozenhart contact met je opnemen om je hierover te informeren.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Indien je daarmee akkoord bent gegaan gebruiken wij je e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief

 • Wat houdt dit doel in?
  Praktijk Rozenhart maakt gebruik van een nieuwsbrief. Hierin sturen wij jou informatie over de praktijk zoals blogs, handige data, acties en algemene informatie.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam en e-mailadres.

 • Indien je daarmee akkoord bent gegaan kan een intervisie gedaan worden met collega therapeuten onze nieuwsbrief

 • Wat houdt dit doel in?
  In deze intervisie worden behandelingen anoniem besproken als er vragen zijn rond diagnose of behandeling. Dit om de kwaliteit van de behandelingen te bevorderen.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals geslacht, leeftijd, gezondheid en overige informatie die je actief verstrekt tijdens behandelingen, voor zover noodzakelijk voor de intervisie. Overige persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden uitdrukkelijk niet gedeeld.

Praktijk Rozenhart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Rozenhart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Rozenhart) tussen zit.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Rozenhart schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals collega therapeuten). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Praktijk Rozenhart de vereiste maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. Praktijk Rozenhart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Praktijk Rozenhart zal ook die gegevens delen die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Rozenhart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Rozenhart gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

Veliginternetten.nl: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee?

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Gegevens worden echter anoniem opgeslagen, het IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

7. Links

Als je een externe link volgt waarmee je de website verlaat en op een andere website terechtkomt, besef dan dat Praktijk Rozenhart geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Praktijk Rozenhart aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Praktijk Rozenhart er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Praktijk Rozenhart die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacy statements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacy statement die voor de website van Praktijk Rozenhart gelden. Praktijk Rozenhart raadt je aan ook deze te lezen, zodat je inzicht krijgt in hoe zij informatie die op jouw betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Rozenhart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkrozenhart.nl.

9. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Praktijk Rozenhart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Rozenhart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkrozenhart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Rozenhart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Meld je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

11. Hoe wij met reviews omgaan

Praktijk Rozenhart stelt het op prijs om reviews / ervaringen te ontvangen van klanten. Dit om anderen te informeren over onze dienstverlening en ook om onze dienstverlening te verbeteren. Helaas is gebleken dat er voor heel veel sites nepreviews bestaan. Per 28 mei 2022 is dit verboden in Nederland. Praktijk Rozenhart neemt passende maatregelen om nepreviews te voorkomen. Alle reviews / ervaringen welke op onze website staan zijn vooraf gecontroleerd en afgestemd met de schrijver en deze worden door Praktijk Rozenhart zelf op de website gezet. Reviews / ervaringen welke op Google of op social media te vinden zijn worden ook altijd gecontroleerd op echtheid. De plaatser moet een bestaande client van Praktijk Rozenhart zijn. De plaatser zal ook nooit gecompenseerd worden voor de review tenzij dit nadrukkelijk bij de review is aangegeven. Er zal dan ook staan wat het voordeel voor de schrijver is geweest. Praktijk Rozenhart zal nooit een negatieve review verwijderen tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat deze vals en dus onrechtmatig is.

_____________________

Praktijk Rozenhart

De Meern, 16-05-2022

Praktijk Rozenhart - Logo

Praktijk Rozenhart

De praktijk voor holistische therapie en kindercoaching, Reiki behandelingen en cursussen, klankschalen en meditaties in de regio Veldhuizen, De Meern, Vleuten, Leidsche Rijn, Terwijde, Harmelen, Woerden, Maarssen, Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen.

Contact

Praktijk Rozenhart
Nirrewortel 1
3453 VP De Meern
KvK nr: 54863430
BTW nr: NL001736477B32
Tel: 06 - 52 68 28 11
E-Mail: info@praktijkrozenhart.nl

Alle rechten voorbehouden
© 2012 - 2024 Praktijk Rozenhart


Design by Brandshapers
Maak een afspraak   Schrijf je in